פעילות

התנהגות ומשמעת

  • על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים בחוג.
  • התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שייגרם ע"י התלמיד לתשתיות לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק, למעט מקרים בהם הנזק נובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.

כללי

  • הנני מאשר למפעיל לפתוח חשבון משתמש עבור בני / ביתי בכל תוכנה שתועבר בחוג, והנני מאשר את השימוש של בני / ביתי בתוכנה. אני מקבל אחריות מלאה על הנעשה בחשבון ומותר בזאת על כל דרישה או תביעה הקשורה לחשבון המשתמש.
  • אני מאשר שהנני מודע לכך שבחוג METUBE יצולם בני או ביתי בתמונות סטילס ו/או ווידאו ע"י המפעיל ו/או חלק מחבריו ולפיכך אני מאשר את יצירת התוכן, העלאתו ואחסונו בענן ושיתופו ברשתות חברתיות בניהם יוטיוב.
  • חלק מפעילויות המרכז מצולמות לצרכיי תיעוד ופרסום, כאשר הצילומים מועלים לדף הבית או לרשתות חברתיות של המרכז הישראלי לתלת ממד.
  • הריני מאשר למפעיל לתעד, להציג או לפרסם את יצירות התלמיד שבוצעו בהנחייתו.
  • במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר עם המשרד (052-8112323) להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם במגבלות החוג ואופיו.   
  • הריני מסכים לקבל עדכונים ממפעיל החוג בכל אחד מערוצי התקשורת, בנוגע להשתתפות בני /בתי בחוג או לאירועים ופעילויות הקשורים בחוגים.
  • תשלום עבור רכיב החומרים אשר נגבה בנפרד מעלות החוג, היינו חודשי, ובא לכסות עלויות בגין העלאה ואחסון של תוכן וידאו בענן ורכישת רישיון למושב בתכנת העריכה בה נעשה שימוש. 

בכל שאלה או תלונה אודות הפעילות, יש לפנות לטלפון 052-8112323. צוות המרכז הישראלי לתלת ממד מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

ללא אישור הורים של התקנון לא יוכל התלמיד להשתתף בפעילות אותה מעביר המרכז הישראלי לתלת ממד.