פעילות

התנהגות ומשמעת

 • על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים בחוג.
 • התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שייגרם ע"י התלמיד לתשתיות לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק, למעט מקרים בהם הנזק נובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.

כללי

 • הנני מאשר למפעיל לפתוח חשבון משתמש עבור בני / ביתי בכל תוכנה (חינמית) שתועבר בחוג, והנני מאשר את השימוש של בני / ביתי בתוכנה. אני מקבל אחריות מלאה על הנעשה בחשבון ומותר בזאת על כל דרישה או תביעה הקשורה לחשבון המשתמש.
 • חלק מפעילויות המרכז מצולמות לצרכי תיעוד ופרסום, כאשר התמונות מועלות לדף הבית או לרשתות חברתיות של המרכז הישראלי לתלת ממד. אנו מקפידים שלא להסגיר פרטים מזהים של התלמיד. במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר עם המשרד ( 052-8112323) להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.
 • הריני מאשר למפעיל לתעד, להציג או לפרסם את יצירות התלמיד שבוצעו בהנחייתו.
 • הריני מסכים לקבל עדכונים ממפעיל החוג בכל אחד מערוצי התקשורת, בנוגע לאירועים ופעילויות הקשורים לחוג או בנושאים הקשורים לעיצוב והדפסה בתלת ממד.

חומרים והדפסת עבודות

 • בחוגים וקורסים רבים, השתתפות כרוכה בתשלום חד פעמי עבור החומרים והדפסת עבודות. מקובל בשוק ההדפסה התלת ממדית לתמחר עבודות הדפסה בתלת ממד עפ"י זמן הדפסה ומשקל המודל. כל משתתף ידפיס במהלך החוג פרויקטים שונים בזמן כולל של 600 דקות הדפסה.
  חלוקת תקציב דקות ההדפסה בין הפרויקטים אינו ליניארי, בכדי לאפשר לילד להדפיס את המודלים הגדולים יותר בסוף החוג כאשר שליטתו בכלים הנלמדים גבוהה יותר. תלמידים פורשים יהיו זכאים להחזר יחסי.
 • איכות התוצר המודפס הוא פונקציה בין היתר של תכנון מוקפד המותאם לטכנולוגיה. לא בכל המקרים מתקבל מודל התואם באופן מושלם את הקובץ הדיגיטלי, ולכן יתכנו פגמים כאלה ואחרים במודל הסופי. אחת ממטרת החוג היא להכשיר את התלמידים כך שידעו מהם חולשות הטכנולוגיה ויוכלו להתאים את העיצוב בהתאם. חלק מהפגמים יתוקנו בשלב הגימור הידני. במקרה של כשל משמעותי יודפס המודל פעם נוספת על חשבון המפעיל ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 • בעת תהליך הדפסה, מדפיסה המדפסת קורות ומבני תמיכה המאפשרים את הדפסתם של חלקים התלויים באוויר. חלק מתהליך היצירה כולל ניתוק של מבני תמיכה אלו מהמודל. על הילד יהיה לעבוד באופן סבלני ובעדינות ובעת הצורך להיעזר במדריך.
  לא תינתן אחריות על שבירת המודל.

 

בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות לטלפון 052-8112323. צוות המרכז הישראלי לתלת ממד מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

 

ללא אישור הורים של התקנון לא יוכל התלמיד להשתתף בפעילות אותה מעביר המרכז הישראלי לתלת ממד.