קורס וידאו - Pixlr Academy


[s3mm type="video" expiry="20" files="video_courses/Pixlr/01_entering_to_sudent_portal.mp4,video_courses/Pixlr/02_ openning_of_Pixlr.mp4,video_courses/Pixlr/03_search_google_for_image.mp4,video_courses/Pixlr/04_create_new_page.mp4,video_courses/Pixlr/05_Creating_a_slide.mp4,video_courses/Pixlr/06_import_image_as_layer.mp4,video_courses/Pixlr/07_transform_tool.mp4,video_courses/Pixlr/08_cleaning_the_white_background.mp4,video_courses/Pixlr/09_cleaning_the_colored_background.mp4,video_courses/Pixlr/10_forground_and_background_intergration.mp4" titles="01 כניסה לפורטל תלמידים,02 כניסה לפיקלר,03 חיפוש תמונה בגוגל,04 פתיחת דף עבודה חדש,05 יצירת סלייד חדש,06 יבוא תמונה כשכבה,07 הזזה סיבוב ושינוי גודל,08 ניקוי רקע אחיד,09 ניקוי רקע משתנה,10 שילוב חזית עם הרקע" splash="https://ic3d.co.il/wp-content/uploads/2018/11/movie_spalsh_screen_dark06.png" /]