שליחת קישור לעבודה שתודפס - Send URL to print


[s3mm type="video" expiry="20" files="video_courses/Pixlr/send_CD_to_print.mp4" titles="שליחת תמונה להדפסה" splash="https://ic3d.co.il/wp-content/uploads/2018/11/movie_spalsh_screen_dark2.png" /]